Патент за проналазак

Патент за проналазак

3 предмета проналаска: поступак за припрему дибутил сукцината из маниоке, поступак биоконверзије сировина тапиоке у припрему јантарне киселине и поступак припреме дибутил сукцината.

Патенти за корисне моделе

Компанија има девет патената за корисне моделе, укључујући уређај за поликондензацију против зачепљења за производњу ПБС-а, заштитни уређај за производњу БДО-а из јантарне киселине на биолошкој бази, уређај за гранулацију разградиве пластике, уређај за кондензацију за производњу ПБС-полиестера, континуирано уређај за испаравање против зачепљења јантарне киселине на биолошкој основи, уређај за екстракцију лаких компонената производа -бутиролактона, јединица светлосног торња за производњу БДО биотехнологијом на биолошкој основи, колона за бојење за производњу јантарне киселине биолошком методом и рефлукс цистерна за производњу тетрахидрофурана.